Skicka händelserapport

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga och sociala krav.  Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förbyggande säkerhetsarbetet. 

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. Riskrapportera gärna proaktivt!

För att möjliggöra arbete med ständiga förbättringar är vi tacksamma för att ni rapporterar in t ex följande:

  • Händelser som påverkat eller skulle kunna ha påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt
  • Skador på flygplan
  • Förekomst av vilt och fågel inom flygplatsområdet
  • Olycksfall vid flygplatsen
  • Händelser med miljöpåverkan, t.ex spill. 
  • Brister i system och anläggningar på flygplatsen

Så här gör du:

  • Fyll i formuläret nedan, gärna så detaljerat som möjligt. 
  • Om du önskar vara anonym så går det bra. 
  • Tryck på ”Skicka”. Ärendet går vidare till en handläggare. 
  Message*:
  Name:
  Email:
  Mobile:
 
* Required field

      
 
 
 

 

 
  • Träffar: 3073

Prenumerera