Historik

Säve Flygplats anlades redan 1940 som en militär flygflottilj. Flygflottiljen lades ner 1969 och 1976 påbörjades arbetet med att ta över allmänflyget från Göteborgs storflygplats - Landvetter.
1984 började man även anpassa flygplatsen för tyngre luftfart, bl.a. förlängdes banan med ca 400 meter, och år 2001 öppnade Ryanair sin första linje till London. Efter det expanderade trafiken och hade som mest reguljärtrafik till 25 destinationer i Europa. Då även med lågprisbolagen Wizzair och Gotlandsflyg.
År 2000 inträdde Luftfartsverket (numera Swedavia) som delägare i flygplatsens driftbolag tillsammans med Volvo och Göteborgs Kommun. I samband med detta döptes Flygplatsen om till Göteborg City Airport.
Efter en miljöprövning, som hade pågått sedan 1993, kom en dom i Miljööverdomstolen 2001. Domen som i mycket styr flygplatsens verksamhet vann laga kraft 2002.
2015 stängdes flygplatsen för linjetrafik på grund av bärighetsproblem i taxibanor och uppställningsytor.
2016 Köptes flygplatsen av Serneke Fastighet AB och från och med februari 2017 bytte den namn tillbaks till det gamla namnet Säve Flygplats.

2018 köptes flygplatsen av Castellum AB

Viktiga årtal:

 • 1940 - Militär flygplats
 • 1979 - Civil flygplats med bl a allmänflyg
 • 1984 - Anpassning till tyngre trafik
 • 2000 - Namnbyte till Göteborg City Airport
 • 2001 - Beslut av miljödomstolen. Ryanair startar trafik
 • 2002 - Kontinuerliga investeringar
 • 2005 - En av Sveriges snabbast växande flygplatser. Vi passerar en halv miljon i antal passagerare
 • 2006 - Två nya lågprisflygbolag börjar flyga hos oss
 • 2007 - Terminalen byggs om och får nästan dubbelt så stor yta i avgångs- och ankomsthall.
 • 2009 - Gotlandsflyg börjar trafikera Visby från Göteborg.
 • 2010 - Trots lågkonjunktur och askmoln, så är det fortsatt många passagerare som väljer City Airport. Antalet resenärer är drygt 715.000
 • 2012 - Göteborg City Airport fortsätter att växa och passagerar antalet är nu uppe i drygt 800.000
 • 2013 - Flyger till 25 destinationer i 14 länder
 • 2015 - All tung jettrafik omdirigerad från flygplatsen
 • 2016 - Serneke köper fastigheterna
 • 2017 - Serneke tar över flygplatsdriften med nedkortad bana och utan kontrollerat luftrum
 • 2018- Säve Flygplats återfår kontrollerat luftrum

 • 2018 Castellum köper fastigheterna och tar över flygplatsdriften