Miljö

Säve Flygplats har erhållt ett nytt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet tas i anspråk den 1 januari 2021. 

Använd kontaktformuläret vid frågor om det nya miljötillståndet. 

Prenumerera