Chalmers Flygklubb

Chalmers Flygklubb ligger vägg i vägg med flygplatsens andra flygklubb.

Chalmers Flygklubb äger i dag två flygplan, en PA-28 Archer II och en Alpha 160i. Den senare är godkänd för "konstflygning" eller avancerad flygning, som det egentligen heter.

Chalmers Flygklubb har en flygskola som ger utbildning till ”privatflygcertifikat”, FCL (Flight Crew License) och utbildar också till avancebehörighet (att få flyga ”avancerat”).

Klubbens flygplan används till privatflygning, uppdragsflyg och skolning.

Mer information: Chalmers Flygklubb