• Torsdag 23 januari 2019 är flygplatsen stängd för trafik 12-12:30 på grund av drönarflyg. Samhällsnyttan undantagen.

  • Nyheter
  • 2017-07-18 Nu är det klart att Säve Flygplats återfår flygtrafiktjänst med bemannat flygtorn med start 2018-04-26. I samband med etablering kontrollzon sker frekvensbyte till 119,055. För mer information, läs (AIP SUP 25/2018)

Den 1 februari 2017 tog Serneke över driften av Säve flygplats från Swedavia. Flygplatsens två miljoner kvadratmeter ska utvecklas till ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter. Verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten finns kvar och vår vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk.
Vill ni veta mer om visionerna för området. Gå in på www.serneke.se/save-flygplats

Prenumerera