Polisflyget

Spaning efter brottslingar och försvunna personer, räddningstjänstuppdrag och transporter. Det är de tre viktigaste användningsområdena för Polisflyget.
Polisens sju helikoptrar är stationerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden, och kan därmed användas för uppdrag över hela Sverige. De flesta uppdragen rör räddningsverksamhet eller grova brott där polisen vill:
 • Färdas snabbt
 • Få överblick över stora områden
 • Söka av områden som är svårtillgängliga från marken
Det kan handla om allt från att följa gärningsmännens flyktväg efter ett väpnat rån, till att undsätta nödställda fjällvandrare. Andra vanliga användningsområden är övervakning vid demonstrationer och transport av polisiära resurser som måste komma på plats snabbt, till exempel bombtekniker eller Nationella insatsstyrkan.

Mycket utrustning

Under flyguppdragen har piloten alltid en så kallad taktisk flygoperatör bredvid sig. Flygoperatören sköter den tekniska utrustningen när helikoptern befinner sig i luften så att piloten kan fokusera på flygningen. Utrustningen anpassas beroende på vad uppdragen kräver och kan till exempel omfatta värmekameror, strålkastare, vinschar, foto- och filmutrustning, högtalare, pejlutrustning och glasögon för mörkerseende.
Både piloterna och operatörerna är poliser som vidareutbildat sig. Utbildningen görs vid Polisflygets egen flygskola.

Polisflyget

Polisflyget har en av sina baser och även sin flygskola här på Säve Flygplats. Verksamheten innefattar många viktiga funktioner - inte minst eftersökning av försvunna personer.
Egentligen skall vi tacka Sovjets statschef Nikita Chrustjev för att vi har polishelikoptrar i Sverige. Det var när han skulle komma på statsbesök 1964 som man insåg behovet av att kunna övervaka stora områden från luften. Den första modellen var den klassiska svartvita Bell 47 och så småningom den något större Bell 206. Dessa fungerade tills 2001 när den nya generationens tvåmotoriga helikoptrar började användas. Valet föll på Eurocopters EC 135. Idag kan alltså den svenska polisen skryta med att ha en av världens modernaste helikopter. Priset på en enda EC 135 ligger på ca 40 miljoner, varav hälften härrör sig till den tekniskt, avancerade utrustningen. En Bell 206 ser man för övrigt fortfarande ofta hos oss, eftersom den används av flygskolan som är stationerad på Säve Flygplats.

Många arbetsuppgifter

Polisflyget är en del av Rikskriminalpolisen och förutom i Göteborg, har man idag baser i Boden, Östersund, Stockholm och Malmö. Helikoptrar har visat sig vara ett mycket effektivt hjälpmedel i polisarbetet. En stor del av insatserna är relaterade till räddningstjänst och grov brottslighet. Tillsammans svarar detta för 2/3 av samtliga uppdrag. Resten handlar om bekämpning av miljöbrott, natur-, jakt- och fiskeövervakning, gränskontroll samt övervakning vid olika typer av större sammankomster, statsbesök och liknande händelser.

Försvunna personer

En vanlig anledning till att polisflyget kopplas in är för spaning efter försvunna personer. Det kan vara barn eller gamla, förvirrade personer som gått vilse. Sjukdom, olyckshändelser och självmordsförsök ligger ofta också bakom försvinnandet. Varje år anmäls över 1200 personer saknade i bara Göteborgsområdet. Av dessa leder 250 fall till insatser från polisflyget. 98% lokaliseras, ett mycket imponerande utfall. Ett tekniskt hjälpmedel som är mycket användbart i dessa sammanhang är värmekameran som finns i alla polishelikoptrar.
Sedan 2002 sysslar polisflyget inte med fartkontroller, utan detta sköts helt på marken. Man bistår dock ibland trafikpolisens motorcyklar och leder dem från luften, dokumenterar trafikhändelser etc.

Flygande hundar

Andra som man har nära samarbete med är hundpatrullerna. Polishundarna är vana vid att åka helikopter och tycks inte ha något emot det. Lika populärt är det inte att bli nedfirad från luften, men väl nere så glömmer hunden snabbt obehaget och gör sitt jobb som vanligt.
Varje polishelikopter är bemannad av en pilot och en operatör som sköter den komplicerade utrustningen. För att få bli helikopterpilot krävs att man har haft 4 års polistjänst, utbildningen är 1,5 år. En ny tanke som diskuteras just nu är att ta redan utbildade militära piloter från den nedlagda helikopterdivisionen på Säve Flygplats och utbilda dessa till poliser. Behovet av mer flygande personal inom polisflyget är nämligen stort, enligt Lars-Gunnar Gustafsson.
Flygskolan sköter också den viktiga vidareutbildningen av polisflygets personal. Man tränar regelbundet svåra moment som mörker- och fjällflygning, hängande last och instrument-flygning.

Beredskapen är god

Polisflyget har en beredskap, som innebär att man skall vara i luften högst fem minuter efter ett larm under dagtid. I realiteten räcker det ofta med ett par minuter. Helikoptrarna är av två-motortyp och kan därför flyga både i mörker, dåligt väder och över hav. Piloterna är numera också utrustade med s k "Night Vision Goggles" som gör det möjligt att se föremål i totalt mörker.
Läs mer på polisflygets hemsida

Polisflyget jobbar bl a med:

 • Spaning och eftersök
 • Ledningsstöd
 • Dokumentation, foto/filmning
 • Brådskande transporter
 • Gränsövervakning
 • Övrig bevakning
 • Länka videobilder till central
 • Fjällräddning
 • Sjuktransporter
 • Försvunna personer
 • Katastrofinsatser m m

Utrustning

 • Stång för rappelering
 • Vinsch
 • Pejlutrustning
 • Night Vision Goggles
 • Värme- och videokamera
 • Högtalare
 • Strålkastare med synligt och osynligt ljus
 • Krok för hängande last
 • Bår

Fakta EC 135

 • 2 motorer à 734 hk
 • 2835 kg max startvikt
 • 60 mils räckvidd
 • 240 km/h marschfart
 • 1-2 mans besättning
 • 1-6 passagerare
 • 2,5-3 timmars aktionstid