SPU Flight Academy

Bli pilot – Trafikflygarutbildning på SPU Flihgt Academy i Göteborg

SPU Flight Academy är en väletablerad flygskola som bedrivit pilotutbildning i Sverige i mer än 15 år. SPU bedriver JAR-godkänd trafikflygarutbildning och är en av få skolor i Sverige som är auktoriserade till att bedriva helikopterutbildning. (Dessutom har SPU utbildning inom avancerad flygning.)

SPU Flight Academy befinner sig i ett ständigt expansivt skede där stor vikt läggs vid att utveckla deras pilotutbildningar och att förnya flygplansflottan i takt med att kraven från flygindustrin växer. Dessutom gör skolan alltid sitt yttersta för att den enskilda elevens krav och behov ska tillgodoses.

Alla skolans lärare är piloter och många av dem arbetar som kaptener och styrmän på stora svenska, så väl som internationella, flygbolag.
All pilotutbildning, både teoretisk och praktisk, är förlagd till Säve Flygplats, en mycket aktiv och stimulerande studiemiljö där våra elever kommer i direktkontakt med flygbranschen från dag ett. Flygplatsen trafikeras dagligen av såväl tung internationell luftfart så som flygambulans, helikoptertrafik och business jets.

Prenumerera