Flygutbildning - allmänt

På Säve Flygplats finns tre flygskolor. Här kan du skola till både privatflygcertifikat och trafikflygare.
Drömmer du om att ta eget flygcertifikat? Då har du kommit till rätt ställe. Här på Säve Flygplats finns nämligen flera flygskolor. Chalmers Flygklubb och Aeroklubben är två privatflygklubbar som är verksamma på flygplatsen. På deras flygskolor kan du få PPL-utbildning (PPL = Private Pilot Licence). Med ett sådant certifikat får du flyga både i Sverige och utomlands och även ta med dig vänner och bekanta som passagerare. Du får dock inte bedriva yrkesmässig flygtrafik, för detta krävs ytterligare utbildning.

Kursplanen för PPL omfattar bl a en teoriutbildning i följande ämnen:

  • Bestämmelser
  • Flygtekniska ämnen
  • Färdplanering och prestanda
  • Human Factors
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Aerodynamik
  • Radiokommunikation
  • Flygsäkerhet generellt

Samtidigt med teorin genomför du den praktiska delen av flygutbildningen. Denna varar minst 45 timmar vilket är myndigheternas minimikrav.

Du skolar i s k dubbelkommando med en erfaren flyginstruktör vid din sida. Men redan efter 15-25 timmar är det dags att flyga ensam, s k EK.

På t ex Aeroklubben utbildas årligen 20-25 elever och det är samma grundutbildning antingen man bara vill vara hobbyflygare eller tänker satsa på en kommersiell karriär som pilot.

Kostnaden för en PPL-utbildning varierar på flygplanstyp, färdighet och intresse, men brukar ligga på 70-80.000:-. Utbildningen kan ta ett halvår, men en del föredrar att skola under längre tid, 1-2 år.

Den tredje flygskolan på Säve Flygplats heter Svensk Pilotutbildning och de har bedrivit flygutbildning i drygt 15 år. SPU erbjuder både privat- och trafikflygarutbildning och är en av få skolor i Sverige som är auktoriserade att bedriva skolning på helikopter.
För att kunna arbeta som trafikflygare krävs det att du innehar ett CPL (commercial pilot licence), en IR (Instrument rating) samt en ME (multi engine rating). Dessutom kräver de flesta flygbolag att man har genomfört en MCC-kurs (Multi Crew Co-operation).
Vill du lära dig flyga eller t o m bli kommersiell pilot? Börja då med att kontakta någon av flygklubbarna eller SPU. Kolla gärna först på deras hemsidor, här finns mycket nyttig information, ekonomiska kalkyler och erbjudande om informationsträffar. Besök gärna flygklubbarna och be att få en provlektion. Då får du själv pröva på att spaka en flygmaskin med en lärare tryggt intill. Det kostar inte speciellt mycket och är alltid en minnesvärd upplevelse.
Mer information:

Prenumerera