Airport Regulation (AR)

Säve Flygplats ger ut publikationsserien Airport Regulations (AR), med stöd av Luftfartslagen (2010:500) och Luftfartsförordningen (2010:770). Airport Regulations gäller för all personal vid myndigheter, företag och andra organisationer som har sin verksamhet på flygplatsen.
AR är flygplatsens lokala regelverk och ordningsföreskrift som styr verksamheten såväl internt som externt. Alla på Säve Flygplats ska ha kännedom om AR, oavsett om verksamheten är på landside eller airside.

Prenumerera