Safety

Säkerhetsledningssystem

Ett säkerhetsledningssystem används för att hantera alla aspekter av flygsäkerheten i hela organisationen.
Säkerhetsledningssystemet skall vara ett aktivt verktyg för alla som verkar inom flygplatsens område. Förutom Säve Flygplats personal gäller det för exempelvis, entreprenörer, flygklubbar samt övriga personer/organisationer som getts tillfälligt tillstånd att vistas inom flygplatsområdet etc.
Säve Flygplats säkerhetsledningssystem är QOMS http://www.qoms.se
Syftet med säkerhetsledningssystemets manual är att spegla hur säkerhetsledningssystemet vid Säve Flygplats är utformat. Du kan del av manualen här: