Start

Säve Flygplats - för dagens och framtidens flyg

Säve Flygplats är en del av Gateway Säve som ägs och förvaltas av Castellum. På klassisk "flygmark", mitt i ett av norra Europas starkaste och mest innovativa industriella kluster skapas här en unik arena för världsledande utveckling av hållbara mobilitetslösningar. Läs mer om Gateway Säve här.

 

Nyheter

 • 2021-03-19

  Säve Flygplats erhåller godkännande för en APV procedur som första flygplatsen i Sverige med den typ av procedur till en icke-instrumentbana.  Proceduren publiceras 17 juni i AIP Sweden.

 • 2021-02-05

  Säve Flygplats erhåller godkännande för en PinS procedur som första flygplatsen i Sverige. Proceduren publiceras 17 juni i AIP Sweden. 

 • 2021-01-01

  Säve Flygplats tar nytt miljötillstånd i anspråk

 • 2020-03-04

  Lediga hangarplatser! Säve Flygplats bygger ny kallhangar som beräknas stå klart för inflyttning 1 maj 2020. Det finns fortfarande ett par platser lediga. För mer information kontakta Jonna Westberg (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 • 2019-04-22

  Från den 1 maj 2019 sker PPR på www.ppresgp.se. Notam finns publicerat. 

 • 2019-10-08

  Nytt telefonnummer till flygplatsdriften 031-744 09 09. Detta nummer gäller även för felanmälan av fastigheter. 

 • 2019-09-23

  Den 19 september erhöll Säve Flygplats operativt godkännande av Transportstyrelsen för det nya FATO:t som skall användas av Ambulans och Rescue flygningar. Detaljer om FATO:t finns här

Läs mer: Start

 • Träffar: 65251

Skicka händelserapport

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga och sociala krav.  Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förbyggande säkerhetsarbetet. 

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. Riskrapportera gärna proaktivt!

För att möjliggöra arbete med ständiga förbättringar är vi tacksamma för att ni rapporterar in t ex följande:

 • Händelser som påverkat eller skulle kunna ha påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt
 • Skador på flygplan
 • Förekomst av vilt och fågel inom flygplatsområdet
 • Olycksfall vid flygplatsen
 • Händelser med miljöpåverkan, t.ex spill. 
 • Brister i system och anläggningar på flygplatsen

Så här gör du:

 • Fyll i formuläret nedan, gärna så detaljerat som möjligt. 
 • Om du önskar vara anonym så går det bra. 
 • Tryck på ”Skicka”. Ärendet går vidare till en handläggare. 
  Message*:
  Name:
  Email:
  Mobile:
 
* Required field

      
 
 
 

Läs mer: Skicka händelserapport

 • Träffar: 2694

Drönare

Drönarflygning

Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver alltid tillstånd av flygtrafikledningen. För flygning i Säve kontrollzon mindre än 5 km från flygplatsens banor får bara ske efter särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet under 90 km/h. 

Flygning i Säves kontrollzon mindre än 5 km från flygplatsens banor får bara ske efter särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. 

Nedan följer länkar till regler och ytterligare information:

 För att erhålla tillstånd för flygning inom Säve CTR besök Dronerequest

Så länge din drönare finns i luften begränsar det luftrummet för flygplan och helikoptrar som också vill flyga i området. Vi vill inte upprätthålla sådana begränsningar längre än nödvändigt.

 

 

 

Läs mer: Drönare

 • Träffar: 6528

Prenumerera