Everdrone AB

Everdrone (everdrone.com) utvecklar mjukvara för autonoma drönare med fokus på navigation och säkerhet. Företaget är speciellt inriktat på samhällsnyttiga tillämpningsområden inom sjukvård, räddning och humanitär hjälpverksamhet.

Med hjälp av sensorer och kameror utvecklar Everdrone teknologi för att drönare ska kunna navigera autonomt i komplexa luftrum, exempelvis på låg höjd i stadsmiljö, och i närheten av människor. På sikt är målsättningen att tillhandahålla teknik som möjliggör helt automatiska uppdrag med hjälp av drönare, oavsett vilken typ av uppdrag det gäller; räddning, transport, inspektion, fotografering, kartläggning eller annat.

Everdrone etablerade sin test- och utvecklingsverksamhet på Säve Flygplats i september 2017. Företaget förfogar över ytor för testflygning såväl inomhus som utomhus.

Kontakt

Mats Sällström, VD
Tfn 0702-28 10 95

För mer information, besök www.everdrone.com

 

  • Träffar: 1645

Väder

Väderdata genereras automatiskt från ett icke-certifierat system

Weather data is automatically generated from a non-certified system

Läs mer: Väder

  • Träffar: 4386

Miljö

Miljö

Säve Flygplats har för avsikt att ansöka om frivilligt tillstånd för att fortsätta nuvarande verksamhet under ett mer anpassat och mindre tillstånd än det nu gällande. Ett samrådsmöte kommer att hållas med närboende och intresserad allmänhet.

Datum: 8 mars 2018 kl.18 (Lokalen öppen från kl. 17)

Plats: Nolviks hotell och konferens

Synpunkter på den planerade verksamheten tas tacksamt emot till och med 1 april 2018. 

Önskar ni beställa en papperskopia av samrådsunderlaget eller har ytterligare frågor om samrådet eller den ansökta verksamheten vänligen kontakta Helen Svensson på Bergab, 031-774 75 41 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Läs mer: Miljö

  • Träffar: 4229

Tips till piloter

Tips till piloter

Fäst en textremsa vid radion med säves frekvens

Byt till säves frekvens i god tid innan ankomst, lyssna på frekvensen för att få en bild av trafiken

Vid ej svar, dubbelkolla rätt frekvens

Använd headset för medhörning även vid taxning på plattan

Läs mer: Tips till piloter

  • Träffar: 3792

Operativa procedurer

Operativa procedurer

Här presenteras den information du behöver för att flyga till Säve flygplats. (Alla tider är i lokal tid)

Allmän information

Telefon: 031-92 72 36 (08:00-18:00)

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Koordinater

574632N, 0115214E

Radiokommunikation

Säve flygplats har flygradiofrekvens 123,575 MHz.

Flygplatsen är bemannad 08:00-18:00, men start och landning är möjlig med blindsändning på frekvensen under de öppettider som anges nedan.

Banor

Asfalterad rullbana: 1085 x 45 m, 01/19

Referenskod: 2C

Taxibana: A, Referenskod A

Taxibana: B, Referenskod E

Taxibana: C, Referenskod B

Lågintensiva banljus rullbana, tänds med bärvåg 123,575 MHz i 5 sek.

Höjd: 18 m/59 ft.

Öppettider

Flygning får ske:

• Dagligen 08:00-22:00 för hemmahörande luftfartyg

Flygning får EJ ske:

• Start och landningsövningar i trafikvarv är inte tillåtet för ej hemmahörande luftfartyg

• Dagligen 22:00-08:00 HOSP, räddningsflyg berörs ej.

Inflygning och start

Bana i användning bestäms av vindförhållanden. Anpassning till befintlig trafik skall ske. Trafikvarvshöjd 1100 ft MSL eller närmsta lämpliga höjd med avseende på väderförhållanden. Radiorapportering sker med blindsändning enligt allmän praxis för allmänflygplatser. Avvikelser från ordinarie trafikvarv skall rapporteras med blindsändning. Transponder skall användas i flygplatsens närhet och vara inställd på 7000.

Inpasseringspunkt Udden N57°46´ 51.70´´ E11° 48´ 44.40´´

Inpasseringspunkt Bäckebol N57°46´ 23.50´´ E11° 59´ 31.80´´

Helikopterflygning

Flygplatsens FATO är rullbanan. Trafik följer ordinarie trafikvarv. Hemmahörande kan med egen uppsikt flyga in mot respektive landningsplats (TLOF). Hemmahörande helikoptertrafik kan använda område 10 för start och landning. Hovring sker från plattan till område 10 därefter start i banans riktning och sväng åt väster för att undvika konflikt med ordinarie trafikvarv. Vid ankomst sker inpassering via UDDEN till ett höger/vänstervarv och landning på område 10 hinderfritt rullbanan och hovring till plattan

Larmtrafik

När samhällsnyttig helikoptertrafik blindsänder för motorstart eller ca 2 min före start från marken samt meddelar avsikt (LARM) skall övrig trafik i och omkring flygplatsområdet agera enligt följande:

• Ankommande trafik kvarligger utanför flygplatsområdet.

• Startande trafik lämnar flygplatsområdet.

• Trafik på final landar och ”stannar på marken” övrig trafik i varvet bibehåller/stiger till trafikvarvshöjd och följer i förekommande fall framförvarande till nytt trafikvarv.

• Hovrande/flygande helikopter i helikoptertrafikvarv landar på stråkyta och ”stannar på marken”.

• Taxande trafik taxar till platta/uppställningsplats alternativt väntplats och håller positionen.

Landningsavgifter

se prislista

Övrigt

Blindsändningar sker på flygplatsens frekvens 123.575 MHz

Flygplatsens anropssignal är ”Säve radio” vilket kan förkortas till ”Säve” vid hög belastning på frekvensen.

Förkortning av egen anropssignal/identifieringsbeteckning kan göras i enlighet med regler och allmän praxis, om risk för förväxling med andra luftfartyg inte föreligger.

Svenska är det grundläggande språket, dock skall samtliga på frekvensen blindsända på engelska om engelsktalande förekommer.

Se även AR 3-02 Operativa Procedurer & fraseologi blindsändning

Läs mer: Operativa procedurer

  • Träffar: 5019

Fler artiklar...