Tips till piloter

  • Fäst en textremsa vid radion med säves frekvens
  • Byt till säves frekvens i god tid innan ankomst, lyssna på frekvensen för att få en bild av trafiken
  • Vid ej svar blindsändning, dubbelkolla rätt frekvens
  • Vid upptäckt av någon som ej svarar i radio, informera övriga flygande i flygplatsens närhet
  • Vid start från säve, plana ut något tidigare än 1500ft, för att undvika oavsiktliga luftrumsintrång på TMA
  • Aktivera samt avsluta gärna färdplan via telefon, samt ange planerad resväg
  • Använd headset för medhörning även vid taxning på plattan